DITO wijst u de weg.

Wij gaan op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk kunnen hebben. Wij leggen in mensentaal alle rechten, plichten en procedures uit die horen bij het domein personen met een handicap. We brengen, indien nodig, de mensen rechtstreeks in contact met de gepaste dienst of organisatie.

Is er ondersteuning nodig in het dagelijks leven? We zoeken samen met de persoon uit op welke budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen ze recht kunnen hebben.

We begeleiden ook bij het zoeken naar gepaste ondersteuning, of de persoon nu al een budget heeft of niet. Ook bij problemen en vragen rond wonen en werken helpen we graag verder.

Ondersteuning nodig bij vrije tijd? Dito biedt een uitgebreid vrijetijdsaanbod aan. Zo willen we garanderen dat iedereen een boeiend sociaal leven kan uitbouwen ondanks zijn/haar beperking. We zoeken ook samen andere activiteiten in de buurt die bij de persoon zijn interesses aansluiten.

Contactgegevens, Wegwijzer West-Vlaanderen: west-vlaanderen@ditovzw.be, 056/230387.

Nadere info leest u hier en in de bijlage.

Beschrijving afbeelding: dame in rolstoel met naast zich een assistentiehond, ze kijken in de fotolens. Bovenaan de foto de tekst: Vragen over handicap? Onderaan de tekst: wegwijzer zet je op de goede weg.