Leeftijd verlaagd voor inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

datum:
24/02/2021
categorie:
Nieuws
tags:
, , , ,

Door een wijziging van de wet op de tegemoetkoming aan personen met een beperking kunnen jongeren met een beperking die zonder inkomen vallen en tot hiertoe al dan niet aangewezen waren op een leefloon nu vanaf 18 jaar aanspraak maken op een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming. Vroeger was dat maar vanaf 21 jaar. Deze nieuwe wet dateert van 20/12/2020.

Meer info.

Beschrijving afbeelding: tekening van een jongere zit aan tafel, bedrukt gezicht, ondersteund door zijn rechter hand, een roze spaarvarkentje lacht hem toe.