Mensen met een handicap mogen meer verdienen.

Wat is er veranderd?

Mensen met een handicap die een integratietegemoetkoming (IT) krijgen, mogen meer verdienen. Vroeger mocht je maximaal 23.356 euro per jaar verdienen. Nu mag je tot 63.000 euro verdienen zonder je IT te verliezen.

Waarom?

De integratietegemoetkoming bestaat om extra kosten te dekken die je als persoon met een handicap kan hebben. Wie wou werken, mocht tot nu toe weinig verdienen. Anders liep je het risico (een deel van) je IT te verliezen. Nochtans neemt betaald werk de handicap niet weg. Dit had voor veel mensen een ontmoedigend effect. Daarom wordt de drempel verhoogd.            

Wanneer en voor wie?

De regeling geldt sinds 11 maart 2022, bij de publicatie van het Koninklijk Besluit. Bij ongeveer 50.000 mensen zal de IT herzien worden. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Als je al een volledig IT ontvangt, verandert er voor jou niets.

Voor de meeste mensen loopt deze herziening automatisch. Sommige mensen doen best zelf een aanvraag. Opgelet: de wijziging geldt enkel voor de integratietegemoetkoming (IT), en niet voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Klik hier voor meer info.

Bron: vzw Dito

Beschrijving afbeelding: lachend meisje met Down houdt haar beschilderde open gespreide handen tegen beide wangen.