Logo Doede Doze


Dementie wordt door veel mensen enkel geassocieerd met geheugenproblemen. Het is echter veel complexer.
D’oede doze wil een steentje bijdragen om dementie bespreekbaar te maken.

Op dit gratis inleefmoment bezorgen wij u een waar AHA-moment.

U maakt kennis met de D’oede doze koffer en de 10 simulatietools.

Elke simulatietool laat u een specifieke eigenschap van dementie zelf beleven.

Voor wie?

Mantelzorgers en professionele zorgverleners, medewerkers uit overheidsdiensten, studenten en docenten,…

Omkadering:    Mentor vzw  

Wanneer:          Dinsdag 29 september 2020; van 14 tot 15 uur.

Waar:                 Centrale bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk.

Info:                   https://www.vzwmentor.be/doededoze

Inschrijven:      k.amerlynck@mentorvzw.be of tel.: 056/24.41.26

Dit inleefmoment sluit de termijn van de Sepappe-wandeling af: https://www.inhetwielvanhetventiel.com/de-sepappe-wandeling

Een samenwerking tussen Mentor, Het Ventiel, stad en Bibliotheek Kortrijk.

Logo Mentor  Logo Het Ventiel  Logo Bib Kortrijk