De Corona-periode is voor niemand een gemakkelijke periode, maar deze kan extra moeilijk zijn voor personen met een auditieve beperking die in normale tijden gebruik maken van liplezen.

Daarom zijn er verschillende initiatieven opgestart die hiervoor een oplossing kunnen bieden. Het betreft mondmaskers met een doorkijkvenster, waardoor de mond zichtbaar blijft.

Mogelijkheden:

  • Je kan deze mondmaskers zelf maken (conform de normen van FOD Volksgezondheid):

         Maak zelf je mondmasker

  • Je kan reeds gemaakte mondmaskers met venster hier aankopen:

         Via Argonaut

         Via Movimask

Mondmaskers met doorkijkvenster