Netwerk ervaringsdeskundigen handicap en werk.

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) zet een kader op waarbinnen ervaringsdeskundigen met een handicap contact hebben met werkgevers en kunnen bijdragen aan de dienstverlening naar werkgevers. Hiervoor wordt samengewerkt met GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling).

Met het netwerk ervaringsdeskundigen en werk wil GRIP dit goed vast pakken. Want het is ook een kwestie van organisatie.

Concreet:

  • We brengen een 10 tal mensen bijeen in een eerste pool. Dit is de start van het netwerk.
  • We bieden 3 vormingsmomenten aan over handicap en werk in 2023. Data: 02/10, 16/10 en 06/11. Meer info in de bijlage.

Ook jij staat achter de doelstelling van dit netwerk, namelijk dat werkgevers ondersteund worden om meer inclusieve werkvloeren te creëren.

Misschien ken jij wel mensen die daarbij ook willen betrokken worden? Breng ze dan gerust in contact met GRIP.

Of misschien heb jij vragen of suggesties hierbij? Laat dat gerust horen. We zijn allemaal zoekende mensen en als we samen zoeken… vinden we meer.

Patrick Vandelanotte, coördinator GRIP,

Tel.: 0496/293.111, patrick@gripvzw.be

Beschrijving afbeelding: een getekend figuurtje als rolstoelgebruiker wordt weergegeven van een passieve houding naar een actieve houding.