‘In deze barre tijden zoeken we nieuwe vormen van verbinding’, stelt onze voorzitter, Chris Iemants, in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij blikt terug op een bewogen maar desondanks productief 2020.

Bekijk op YouTube de video-opname van Chris’ toespraak, voorzien van ondertiteling en getolkt in Vlaamse Gebarentaal. Of lees hieronder de volledige tekst van de toespraak. Verder kunt u ook de nieuwjaarstoespraak van de Schepen van Welzijn, Philippe De Coene, bekijken en nalezen.

Nieuwjaarswensen van Chris Iemants, voorzitter SAPH

 

Goedendag allemaal,

In deze barre tijden zoeken we nieuwe vormen van verbinding. Meer dan ooit hebben we de verbinding met elkaar nodig over grenzen heen, grenzen van ziekte en gezondheid, van afkomst of overtuiging. Allen staan we voor dezelfde, nog steeds onzekere toekomst.

Samen met alle collega’s van het Dagelijks Bestuur wens ik ieder van jullie een gelukkig Nieuwjaar en voor allen een opperbeste gezondheid! Nooit eerder was een intro zo toepasselijk.

Dankjewel aan de zorgverleners!

Jammer genoeg kennen we allen mensen die het voorbije jaar het slachtoffer werden van Covid-19, daardoor zwaar en langdurig ziek werden of, erger nog, overleden. In onze terugblik denken we aan hen, en tegelijk aan de medewerkers in de zorg die tot op de dag van vandaag het beste van zichzelf geven in de ondersteuning van de zieken. De coronamaatregelen hadden eveneens een grote impact op de scholen, voorzieningen, zorginstellingen en vrijetijdsorganisaties, waar kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap worden opgeleid, zorg en omkadering krijgen. Directies en medewerkers zijn heel creatief en flexibel omgesprongen met de opgelegde maatregelen, om te beantwoorden aan de noden van de coronacrisis. Een oprecht dankjewel aan allen!

Gelukkig hebben we perspectieven: het vaccineren is begonnen en zal gaandeweg ons leven terug normaliseren.

De SAPH zat niet stil in 2020

2020 heeft ons geleerd te genieten van kleine momenten in kleine bubbels, digitaal te werken en we werden vooral verplicht het wat rustiger aan te doen.

Het voorbije jaar bleef beperkt tot twee algemene vergaderingen: de Algemene Vergadering in januari met aansluitend de nieuwjaarsreceptie en de Algemene Vergadering in september in de Kortrijkse Schouwburg. Deze laatste met een sublieme voorstelling van de werking en de renovatieplannen van de Schouwburg, gevolgd door een heel interactief en interessant vragenrondje met onze leden. We mogen gerust zijn, het gebouw wordt een pareltje, maar ook de manier waarop cultuur zal aangeboden worden aan personen met een beperking, zal er sterk op vooruitgaan. Gelukkig konden we via onze begin 2020 opgestarte website heel wat info verspreiden.

De traditionele Algemene Vergadering gevolgd door nieuwjaarsreceptie is jammer genoeg weggevallen. We hopen uiteraard zo snel mogelijk terug een Algemene Vergadering te kunnen organiseren, zonder beperkingen.

Voor onze Adviesraad was het een jaar met minder activiteiten dan gewoonlijk. We zijn evenwel niet werkloos gebleven, dat zullen jullie vaststellen wanneer we het jaarverslag voorleggen. Via videoconferentie hebben we vergaderd, advies gegeven en zijn we in contact gebleven met elkaar, de stadsmedewerkers en het beleid.

De vruchten van het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’

Enkele jaren geleden ondertekende de stad het charter 'Naar een toegankelijke gemeente'. Dit moet ertoe leiden dat bij alle nieuwe projecten of renovaties van de stad, over het volledige traject van de werken, voortdurend aandacht wordt besteed aan “toegankelijkheid”, naast onder andere duurzaamheid en energiezuinigheid. De resultaten zijn en worden zichtbaar.

Zowel Inter als onze Adviesraad werden het voorbije jaar regelmatig uitgenodigd voor het verlenen van advies voor een aantal grote renovaties en nieuwe initiatieven. Het OC in Aalbeke, de gedeeltelijk nieuwe bestemming van de kerk in Aalbeke, nieuwe plannen voor de Groeningeabdij, bouwprojecten op de Warande in Heule, enzovoort. Maar het kan altijd beter. De meeste projectleiders hebben toegankelijkheid al goed in de vingers en hoeven bijna geen advies meer te krijgen. Anderen vergalopperen zich nog wel eens en beperken zich te veel tot wat de regelgeving voorstelt.

Vorig jaar gaven we ook uitgebreid en divers advies voor een toegankelijke website op uitnodiging van de Schouwburg en AZ Groeninge.

Afscheid toegankelijkheidsambtenaar Hanne Van Beneden en vooruitblik

Op 1 november startte Hanne Van Beneden, onze toegankelijkheidsambtenaar, in een nieuwe functie bij de stad. We feliciteren Hanne nu al en wensen haar heel veel succes met de nieuwe job. We hopen gepast afscheid te kunnen nemen van Hanne en vertrouwen erop dat ze voor onze Adviesraad in de toekomst, een gids zal blijven binnen de werking van de stad. In afwachting van de opvolging proberen we intussen zo goed en zo kwaad als het kan contact te houden met medewerkers en betrokken diensten.

En hier sluit ik, tot slot, terug aan bij het charter. We zullen dit charter gebruiken als een houvast, in overleg met de verschillende directies van de stad, verder op weg naar een “toegankelijke stad”.

Hopelijk tot heel binnenkort, houd het veilig en gezond!