Indienen tot en met 1 juli 2020. Financiële steun tot € 10.000


Voor wie?

Zowel projectverantwoordelijken uit de sector sensoriële handicap als organisaties buiten de sector die de deelname van personen met een auditieve beperking voorop stellen.

Het faciliteren van dagelijkse taken van personen met een auditieve handicap, hun inclusie concreet vorm geven, de maatschappij sensibiliseren voor deze doelstelling, de toegankelijkheid verbeteren, …. kortom alle projecten die de kwaliteit van het dagelijks leven van personen met een auditieve beperking beogen komen in aanmerking voor een ondersteuning.

 

U vindt alle praktische info op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Oproep projecten voor inclusie van slechthorenden en doven