Met de jaarlijkse projectoproep 'Toegankelijk Kortrijk' wil de stad Kortrijkse organisaties, verenigingen en voorzieningen aanmoedigen om toegankelijkheid op een creatieve manier te helpen realiseren.

De stad ondersteunt de uitvoering van projecten die de toegankelijkheid voor personen met een beperking in Kortrijk verbeteren. Per project kan er maximaal 10.000 euro subsidie worden toegekend.

Dit kan voor projecten die de toegankelijkheid verhogen:

  • in materiële zin, bv. infrastructuur, aanpassingen aan gebouwen, hulpmiddelen, productontwikkeling, enzovoort;

  • in immateriële zin, bv. positieve beeldvorming, activiteiten, vrijetijdsbeurs voor personen met een beperking, experimenten rond sportaanbod voor personen met een mentale handicap, enzovoort.

Wie aan de voorwaarden voldoet kan een subsidieaanvraag indienen via welzijnsdienst@kortrijk.be

Voor de precieze voorwaarden waaraan uw project moet voldoen evenals alle andere praktische informatie, kunt u het beste terecht op de site van de Dienst Welzijn.