Projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk (deadline: 31 maart 2023)

Met de jaarlijkse projectoproep 'Toegankelijk Kortrijk' wil de stad Kortrijkse organisaties, verenigingen en voorzieningen aanmoedigen om toegankelijkheid op een creatieve manier te helpen realiseren. We leggen uit hoe u de subsidie aanvraagt en geven goede voorbeelden van eerder gehonoreerde projecten.

 

Om welke projecten gaat het?

 

De stad ondersteunt de uitvoering van projecten die de toegankelijkheid voor personen met een beperking in Kortrijk verbeteren. Per project kan er maximaal 10.000 euro subsidie worden toegekend.

Dit kan voor projecten die de toegankelijkheid verhogen:
•    in materiële zin, bv. infrastructuur, aanpassingen aan gebouwen, hulpmiddelen, productontwikkeling, enzovoort;
•    in immateriële zin, bv. positieve beeldvorming, activiteiten, vrijetijdsbeurs voor personen met een beperking, experimenten rond sportaanbod voor personen met een (mentale) handicap, enzovoort.

Wie aan de voorwaarden voldoet kan een subsidieaanvraag indienen via welzijnsdienst@kortrijk.be

Voor de precieze voorwaarden waaraan uw project moet voldoen evenals alle andere praktische informatie, kunt u het beste terecht op de site van de Dienst Welzijn.

We geven hieronder nog enkele sprekende voorbeelden van projecten die in het recente verleden werden goedgekeurd. Het zijn voorbeelden uit diverse domeinen zoals sport, cultuur, ICT, onderwijs en vrije tijd.

Sport: Boccia@Pamele Pamele vzw

Voor mensen met een matige tot ernstige motorische beperking bestaan er maar weinig mogelijkheden tot sporten. Met het opstarten van Boccia@Pamele wil Pamele vzw aan deze doelgroep de mogelijkheid bieden om ook te sporten. Pamele vzw wil een duurzame bocciawerking uitbouwen waarbij op korte termijn (2016) aan de bewoners van Pamele de mogelijkheid wordt geboden om boccia te kunnen spelen. Op middellange termijn wil Pamele de sport openstellen naar alle personen met een matige tot ernstige fysieke beperking in  de wijde omgeving van Kortrijk.

Scholen: Veilige inclusie tussen vrije basisschool Spes Nostra Heule en MFC Zonnebloem vzw (Heule-Kortrijk)

Zonnebloem vzw ligt aan de Steenstraat 14, Heule en grenst aan de vrije basisschool Spes Nostra (Steenstraat en Koffiestraat). Het project situeert zich ook in die straten. De twee buren uit de Steenstraat van Heule werken vaak samen aan inclusieve initiatieven. Ontmoeten staat hierbij centraal. Door de aanleg van een veilig rolstoeltoegankelijk pad wil men de toegankelijkheid van beide tuinen versterken. Zo zal  de transfer naar school en naar Zonnebloem vzw korter en veiliger worden voor rolstoelen en kleine voetjes. Zo is er meer ontmoetingstijd.

ICT: SMARTateljee, een Universal Design!: vzw MFC De Hoge Kouter

SMARTateljee is een gebruiksvriendelijke en interactieve website en app voor maatschappelijkk kwetsbare jongeren/jongvolwassenen tussen 15 tot 25 jaar. Deze beoogt toegankelijkheid van informatie en hulpverlening.
De website vormt een wegwijzer rond het maatschappelijk leven met linken naar reguliere online hulpverlening. Enerzijds wil men jongeren wegwijs maken in het reguliere bestaande online hulpverleningsaanbod zodat mogelijkheden beter zichtbaar en toegankelijk worden. Anderzijds beoogt het project toegankelijkheid van informatie door een gebruiksvriendelijke website en app aan te reiken met handvaten over verschillende levensdomeinen. Dit om als volwaardige burger te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Via de website wil men ook mediawijsheid bij jongeren stimuleren. De app wordt opgebouwd rond het eigen netwerk van de gebruiker en versterkt community building.

Vrije tijd: Team A, vzw De Stroom

Team A wil vrijetijdsvragen van (jong)volwassenen met ASS en normale begaafdheid ondersteunen. Men richt zich hierbij op volwassenen (18+) met (het vermoeden van) deze beperking. Deze groep vindt zelfstandig erg moeilijk zijn weg naar het georganiseerde vrijetijdsaanbod voor (jong)volwassenen.

Terwijl dit omwille van het wegvallen van eerdere vaste structuren als school of vrijetijdsactiviteiten (voor -18) en de sociale contacten en netwerken die daaraan verbonden zijn, net zeer belangrijk is. Dit project beoogt voornamelijk de noden van de doelgroep af te stemmen op het aanbod en tevens vrijetijdsaanbieders aan te moedigen hun aanbod voor deze doelgroep toegankelijk te maken.
Het project wordt in partnerschap met PASS-Kortrijk (een zelfhulpgroep voor mensen met ASS en normale begaafdheid), Groep Ubuntu en vzw Autistem (belangenorganisatie zet zich in voor de doelgroep op vlak van wonen, werken en vrije tijd) uitgewerkt.

Cultuur: Klein beeldhouwwerk in de Gravenkapel, vzw Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring (KGOKK)

Door het beeldhouwwerk in de Gravenkapel van de Kortrijkse O.-L.-Vrouwekerk van een beschrijving in braille, audiodescriptie, QR-code en vertaling te voorzien, wil men cultureel erfgoed toegankelijk maken voor iedereen, mét extra aandacht voor blinden en slechtzienden. Een foto illustreert dit project met de weergave van een miniatuur van het beeldhouwwerk in een zwik (= een hoekstuk tussen een cirkel en de rechthoekige omlijsting).

beschrijving afbeelding: vingertoppen glijden over een miniatuur van een beeldhouwwerk in een zwik (= een hoekstuk tussen een cirkel en de rechthoekige omlijsting). Op een vignet met info staat een QR-code gedrukt.