Rekto:Verso lanceert nummer over kunst en handicap

Wat als we handicap niet louter benaderen als een medische aandoening, maar ook als een dynamisch fenomeen en een culturele identiteit? Hoe kunnen we kunst
en samenleving via handicap herdenken? Over die vragen gaat het nieuwe printnummer van cultuurmagazine Rekto:Verso, ‘CRIP’.

‘CRIP’ werd gecureerd door een gastredactie met Anaïs Van Ertvelde, Josefien Cornette, Leni Van Goidsenhoven en Nadia Hadad. Zij schreven hun redactioneel volgens het credo van de mondiale disability-beweging: ‘Niets over ons zonder ons!’

 

Zoals de gastredactie uitlegt:

 

“‘Crip’ is de verkorte term voor ‘cripple’ of kreupel, een begrip dat door mensen met een handicap wordt geclaimd als geuzennaam. Hoe kunnen we handicap herdenken in de kunsten en de samenleving? Hoe kunnen we de wereld 'crippen'? Dit is een nummer over stigmatiserende woorden en gehandicapt verzet, over de representatie van beperking in het museum en kunstcreatie als ultieme relatietest.”

‘CRIP’ is niet alleen een printnummer maar ook volledig online te lezen. Daarnaast wordt het integraal beschikbaar gesteld in audiovorm. Bij elk artikel staat een knop waarmee je naar de ingesproken audioversie kunt luisteren. Daarvoor werkte Rekto:Verso samen met Luisterpuntbibliotheek, de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking.

Het is een spannend en belangwekkend nummer geworden met onder meer gedichten van onze Dichter des Vaderlands Mustafa Kör, een open brief van actrice Mira Bryssinck en een interview met de blinde danser Saïd Gharbi. Maar het bevat tevens boeiende bijdragen van theatermakers, beeldend kunstenaars, museummedewerkers en een modeontwerper, die hun beperking artistiek aanwenden om het normatieve lichaam in vraag te stellen. Hun kunst werpt zodoende een kritisch licht op de dominante praktijken wat betreft acteren, bewegen, kleden, bouwen en museale presentatie.