Update memorandum van vzw LAW voor toegankelijke treinen

Vzw LAW (Legal Action for People in a Wheelchair) lanceerde vorig jaar een memorandum dat aandacht vroeg voor de ontoegankelijkheid van onze treinen.

Zoals te lezen stond op de website van LAW:

‘Aanleiding voor dit memorandum was de aankondiging door de NMBS, in december 2019, van de bestelling van ongeveer 450 treinstellen van het type M7 met een instaphoogte van 63 cm - daar waar de nieuwe standaardhoogte voor de perrons in België 76 cm is.

Met dit memorandum willen we druk zetten op NMBS en INFRABEL om eindelijk iets te doen aan de (rolstoel)ontoegankelijkheid van de Belgische treinen/perrons.’

De SAPH steunde dit belangrijke initiatief ten volle en ondertekende het memorandum, net zoals tal van andere stedelijke adviesraden en diverse middenveldorganisaties, waaronder VFG, KVG, TREINTRAMBUS, PATIËNTENPLATFORM VLAANDEREN, ONAFHANKELIJK LEVEN, KONEKT, enzovoort.

Op de website van de LAW vindt u (onder 05/01/20) de volledige tekst van het Memorandum.

 

Inmiddels heeft de NMBS positief op het memorandum gereageerd. De NMBS beloofde van de toegankelijkheid van treinen en stations een prioriteit te maken. De vervoersmaatschappij gaf aan hier ook al de nodige stappen voor te zetten.

 

Nu heeft vzw LAW een politiek succes geboekt. Want op 22 april werd de resolutie voor toegankelijkheid op het spoor eindelijk goedgekeurd. Met unanimiteit heeft het parlement ervoor gekozen om 'autonome toegankelijkheid' als streefdoel naar voren te schuiven.