Vzw LAW (Legal Action for People in a Wheelchair) lanceert een memorandum dat aandacht vraagt voor de ontoegankelijkheid van onze treinen.

Zoals te lezen staat op de website van LAW:

‘Aanleiding voor dit memorandum was de aankondiging door de NMBS, in december 2019, van de bestelling van ongeveer 450 treinstellen van het type M7 met een instaphoogte van 63 cm - daar waar de nieuwe standaardhoogte voor de perrons in België 76 cm is.

Met dit memorandum willen we druk zetten op NMBS en INFRABEL om eindelijk iets te doen aan de (rolstoel)ontoegankelijkheid van de Belgische treinen/perrons.’

De SAPH steunt dit belangrijke initiatief ten volle en heeft het memorandum reeds ondertekend, net zoals tal van andere stedelijke adviesraden en diverse middenveldorganisaties, waaronder VFG, KVG, TREINTRAMBUS, PATIËNTENPLATFORM VLAANDEREN, ONAFHANKELIJK LEVEN, KONEKT, enzovoort.

Op de website van de LAW vindt u (onder 05/01/20) de volledige tekst van het Memorandum. U kunt het memorandum, namens uw organisatie, eenvoudig ondertekenen door een mail te sturen naar info@vzwlaw.be 

 

De ondertekentermijn is voor onbepaalde tijd verlengd vanwege de coronacrisis. Daarna wordt het memorandum aan de NMBS, INFRABEL en de bevoegde minister, François Bellot, bezorgd.