Welkom op onze prikkelarme kermis!

De paasfoor in Kortrijk gaat steevast gepaard met heel wat muziek, lawaai en felle lichten. Het hoort er traditioneel bij, maar betekent een grote hindernis voor heel wat mensen. Daarom organiseert Kortrijk jaarlijks een prikkelarm moment tijdens de paasfoor. Dit jaar plannen we dit in op 25 april van 14u tot 18u.

Voor mensen die extra gevoelig zijn voor een grote hoeveelheid aan prikkels, zoals mensen met epilepsie, mensen met autismespectrumstoornis, mensen met hoog sensitiviteit, etc, is een bezoekje aan de traditionele kermis niet zo evident. Het stadsbestuur wil dat iedereen in Kortrijk kan deelnemen aan het stadsleven, de paasfoor hoort hier ook bij. Tijdens de prikkelarme kermis staat de muziek stil (maximum 60 decibels) en worden de lichten gedimd. Op die manier heeft iedereen de kans om te genieten van de kermis. 

Meer info lees je hier.

Beschrijving afbeelding: enthousiaste, breed lachende jongeman met syndroom van Down met opgestoken duim, genietend van een kermisattractie.