Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

Kortrijk heeft in het najaar 2017 het nieuwe charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ ondertekend. Dit charter kwam er op initiatief van Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. Het werd op 28 september voorgesteld aan de pers. Met de ondertekening van dit charter engageert Kortrijk zich als een van vijf pilootgemeenten in Vlaanderen.

Het charter beoogt een inclusieve samenleving, in overeenstemming met het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Het charter huldigt ‘Universal Design’ als centrale gedachte. Universal Design komt erop neer dat ieder ontwerp uitgaat van een grote diversiteit onder de gebruikers.

Leidende principes van Universal Design, te hanteren bij een ontwerp, zijn:
1.    bruikbaar zijn voor iedereen,
2.    flexibel in het gebruik,
3.    eenvoudig en intuïtief gebruik,
4.    begrijpelijke informatie,
5.    marge voor vergissingen,
6.    beperkte inspanning,
7.    geschikte afmetingen en gebruikersruimten.

De SAPH is blij met dit engagement van onze stad. De SAPH zal er ook op toezien dat dit charter wel degelijk wordt omgezet in concreet, inclusief beleid.