De Windstoot

‘De Windstoot’ is het resultaat van een artistieke expeditie waarbij kunstenaars, studenten, wetenschappers en anderen zich een tijdlang hebben gebogen over het thema ‘de macht van de beperking’ en meteen ook over de onmacht van de beperking.

Jullie zijn van harte welkom op deze inspirerende tentoonstelling vanaf 25/03/23 tot 01/10/23 in het Museum Dr. Guislain te Gent.

Er is extra aandacht voor de toegankelijkheid met onder meer een tolk Vlaamse Gebarentaal en een schrijftolk tijdens de officiële opening op vrijdag 24 maart.

In de tentoonstelling zijn alle kunstwerken voorzien van korte teksten en voor mensen met visuele of verstandelijke beperking is er een app met video-uitleg bij de tentoonstelling en bij de werken.

Alle kunstwerken hangen ook extra laag en worden zo fysiek toegankelijker.

Dit is een organisatie door het kunstencentrum Wit.h, samen met de collega’s van het Museum dr. Guislain.

Tot spoedig! 

namens Wit.h.

Luc Vandierendonck

Klik hier voor meer info.

Beschrijving afbeelding: een blauw gevuld tekstvak. Als tekst: ‘De Windstoot. Een artistieke expeditie over de macht van de beperking.’ Onderaan een dikke witte horizontale streep. Rechts gaat deze over in een stijgende zigzag witte lijn.