Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Personen die leven met chronische stoma of chronische incontinentie kunnen jaarlijks 40 gratis huisvuilzakken krijgen. Dit komt overeen met hetzelfde volume aan grote zakken als vroeger. Vroeger ging het om 30 x 80 liter en nu gaat het om 40 x 60 liter. Men moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als vroeger, hetzelfde aanvraagformulier dat de dokter ondertekent voorleggen samen met de identiteitskaart van de aanvrager. De huisvuilzakken kunnen opgehaald worden aan de balie van het stadhuis (enkel op afspraak) of in de wijk- en ontmoetingscentra en dit tijdens de openingsuren.

Het is duidelijk dat iedereen die recht heeft op gratis huisvuilzakken beter kiest voor de grote zakken (60 liter per zak) aangezien men bij de keuze voor kleine zakken (nu nog slechts 40 liter per zak) er ook maar 40 krijgt. Wanneer men die moet betalen is men beter af met de kleine zakken te kopen omdat deze in verhouding tot de inhoud van de zakken goedkoper uitvallen. Deze informatie heeft IMOG zelf verspreid!

 

Alle praktische informatie over deze regeling vindt u via deze link.