Toegankelijke videovergaderingen en web-events

We organiseren meer en meer dingen online en door Covid-19 is die evolutie nog in een hogere versnelling gekomen. Denk maar aan de vele overlegmomenten en vormingen op digitale platformen als MS Teams, Zoom, Google Meet en andere applicaties. Dat zorgt voor belangrijke uitdagingen.

Net als voor een fysieke bijeenkomst houd je rekening met toegankelijkheidsvoorwaarden wanneer je een webinar of ander web-event of een videovergadering organiseert. Zo ben je zeker dat iedereen kan deelnemen en sluit je niemand uit.

Inter helpt je om je webinars en videovergaderingen toegankelijk te maken voor deelnemers met een beperking. Niet alleen zij winnen daarbij: veel oplossingen zijn handig voor al je deelnemers. Win-win voor iedereen dus.

Wil je meer weten over toegankelijk online vergaderen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina van Inter, met concrete tips en getuigenissen van ervaringsdeskundigen met een auditieve of visuele beperking.