Toekomstig stationsplein getoetst op toegankelijkheid

We hoeven u niet meer te vertellen dat de stationsomgeving in Kortrijk al een paar jaar één grote bouwwerf is. En dat gaat niet zo gauw veranderen, want alle geplande werkzaamheden zullen ten vroegste pas in 2030 afgerond zijn. Ondertussen blijft onze Adviesraad dit complexe dossier opvolgen.

Gisteren zaten we rond de tafel om de concrete bouwplannen voor het nieuwe stationsplein op toegankelijkheid te toetsen. En wij, dat waren naast enkele leden van ons Dagelijks Bestuur, vertegenwoordigers van Inter, de Brailleliga, de NMBS, het uitvoerende studiebureau en de betrokken stadsdiensten. De vergadering verliep in een constructieve sfeer, en er werd goed geluisterd naar onze adviezen om het voorziene stationsplein zo toegankelijk mogelijk te maken voor allerlei doelgroepen met een beperking.

Behalve van het stationsplein kwamen ook de plannen ter tafel voor het nieuwe, andermaal (tot 2030) tijdelijke busstation, de tunnel onder de spoorweg Zandstraat en de rotondes aan de zgn. Appel en Panorama. Ook hier hebben we ervoor gepleit om zoveel mogelijk rekening te houden met minder mobiele of visueel gehandicapte weggebruikers.

Er zijn meteen volgende overlegmomenten vastgelegd. We houden dus vast en zeker een vinger aan de pols, en zullen er hier over blijven berichten.

Handen wijzen naar uitgespreide bouwplannen op tafel.